Basisvaardigheden voor leidinggevenden

Programma Leadership Development

Personal leadership

SWOT zelfanalyse: - Kernwaarden - Drijfveren - Kwaliteiten - Belemmeringen - Valkuilen - Uitdagingen

Persoonlijk Leiderschaps Ontwikkelplan (PLO)

01

Sociaal Communicatieve Vaardigheden

Gelijkwaardige communicatie

Verbindende communicatie

Inspirerend taalgebruik

Non-verbale en vocale communicatie

02

Resultaatgericht leiderschap

Sturen op resultaat

Resultaatgerichte gespreksvoering

Stimuleren van resultaatgericht werken

Meten is weten

03

Situationeel Leiderschap

Inzicht in de 4 fases van taakvolwassenheid

Inzicht in 4 situationele leiderschapsstijlen

De leider als leraar

De leider als coach

Leren delegeren

04

Coachend Leiderschap

Empowerment

Inspirerende vragen stellen

Appreciative Inquiry

Stimuleren van zelfsturing

05

Het coachingsgesprek

Brain & Behaviour Basics

Inzicht in menselijk gedrag

Emotiemanagement

Inzicht in neurodiversiteit

Omgaan met "lastig" gedrag

06

Team in beweging

Functioneringsgesprekken

Het lerende team

POP gesprekken

Correctiegesprekken

07

Management by walking around

Het kleine gesprek

Teamdynamiek

De 5 fases van teamontwikkeling

Teamcoaching

Stimuleren van proactiviteit en zelfsturing

Inclusie en verbinding

08

Het duurzaam inzetbare team

Stimuleren van medewerkerbetrokkenheid

Voorkomen van verzuim

Voorkomen van personeelsuitstroom

Voorkomen van mentaal verzuim

09

Timemanagement & Stressreductie

Prioritysetting

Planning en Organisatie

Vasthouden vs loslaten

Energiebalans

Stressbestendigheid

10

Programma Leadership Development Programma