Leadership Excellence Programma

Module 1 - Brain & Behaviour

 • Inzicht in menselijke denk- en beslisprocessen
 • Inzicht in gedrag en gedragsstijlen
 • Doorbreken van biased thinking
 • Voorkomen van stagnatie, weerstand en conflictsituaties

Module 2 - Persoonlijk Leiderschap

 • Reflectie op eigen denk- en gedragspatronen
 • SWOT* zelfanalyse (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats)
 • Personal  Storytelling & Personal Branding
 • Personal Development Plan

Module 3 - Coachend Leiderschap

 • Luistervaardigheid en de kracht van vragen stellen
 • Vertrouwen winnen en vertrouwen geven
 • Appreciative Inquiry & Empowerment
 • Het coachende gesprek

Module 4 - Teamontwikkeling

 • Teamdynamiek, cohesie & inclusie
 • Het evenwichtige team (ruimte voor diversiteit)
 • Stimuleren van autonomie & participatie
 • Teamcoaching